Velkommen til Sjusjøen Vel!

Velkommen til Sjusjøen Vel!

Velkommen til Sjusjøen Vel!

Velkommen til Sjusjøen Vel!

SJUSJØEN VEL

Sjusjøen Vel, er en interesseorganisasjon for hytteeierne på Sjusjøen. Formålet med Sjusjøen Vel er å ivareta medlemmenes interesser.

Styret er opptatt av å ha en levende og oppdatert web-side. Har du tips om saker du vil vi skal ta opp vil vi gjerne høre fra deg. Under hvert innlegg kan du kommentere artiklene. Vellet ønsker å høre dine synspunkter. Benytt denne muligheten!

Innmeldingsskjema Sjusjøen Vel
Registrer deg her og motta vårt nyhetsbrev
HOVEDSAKER AKKURAT NÅ
Skisse varsel om oppstart i Kroksjølia
Informasjonsmøte vedr Kroksjølia, fredag 5. mai kl 14.00

Representanter fra Pihl AS og Areal+ AS vil orientere om planforslaget, og representanter fra Ringsaker kommune vil være til stede for å svare på spørsmål.

Kommentar til reguleringsplan for Kroksjølia

Sjusjøen 30.01.2016 Areal+ Lillehammer  Kommentar til oppstartsvarsel  Reguleringsplan for Kroksjølia Det vises til brev datert […]

Hyttebrann i Ringsaker
Tilsyn og feiing av hytteskorstein

Årlig brenner over 100 fritidsboliger i Norge. Les mer om hva Ringsaker kommune skiriver i dette brevet som etter hvert vil nå samtlige hytteeiere i kommunen.

Pihl AS trekker alt B via Høghaugsetra

NY VENDING: Vi trekker alternativ B, bekrefter styrer Per Fineid i Pihl AS og skal nå konsekvensutrede to vegalternativ til Lunkeliaalternativ B.

Skisse varsel om oppstart i Kroksjølia
Varsel om oppstart i Kroksjølia

Areal+ har sendt ut varselbrev om oppstart av detaljreguleringsplan for fortetting i Kroksjølia. Frist for å komme med merknader er satt til 1. februar 2017.

MERKNAD TIL REGULERING AV LUNKELIA

Det vises til oppstartsvarsel av 2. juli, etterfølgende presiseringer av 8. juli, samt innkalling datert 12. august til informasjonsmøte den 21. august, oversendt hytteeierne i brev datert 18. august.

web-kamera-velkoia-eak-vel
Web-kamera og oppdatering av løypekjøring

Nå får du enda bedre oversikt over vær/føre forhold i fjellet. EAK Vel har satt opp et web-kamera på velkoia ved Elgåsen. Kameraet oppdateres automatisk 6 ganger pr time. Herfra har du også tilgang til løypestatus.