Fjellets gull

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2018/2019

 • Leder
  • Jan Ove Holmen (janove@outlook.com)
 • Nestleder
  • Ingeborg Mælum
 • Kasserer
  • Vidar Braaten
 • Sekretær
  • Arild J. Bodahl
 • Styremedlem
  • Halvor Møllerløkken
  • Tone Munz
  • Jon Andersen
  • Svein Hagen
 • Varamedlem
  • Erik Gaalaas Engesveen
  • Gisle Paulsen
 • Revisor
  • Svein Eriksen
 • Vararevisor
  • Geir Kjønigsen
 • Kontrollkomiteen
  • Thor Holmen (Leder)
  • Karin Bieltvedt (Medlem)
  • Helge Huse (Medlem)
 • Valgkomité
  • Bjørn Egil Skar (Leder)
  • Peter Stensby (Medlem)
  • Ole-Petter Gundersen (Medlem)
  • Synøve Solbakken (Varamedlem)
  • Terje Hovdal (Varamedlem)

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2017/2018

 • Utadrettet kontakt
  • Kommune, grunneiere, velforeninger, etc.
  • Representant: Jan Ove Holmen
  • Vara: Jon Andersen og Erik Gaalaas Engesveen
 • Aktiviteter
  • Diverse aktiviteter hele året, bl.a. Påskeskirenn.
  • Leder: Ingeborg Mæhlum
  • Medlemmer: Svein Hagen, Petter Evensen og Knut Jevanord (ansvarlig for påskeskirennet)
 • Sjusjøen og omegn skiforening (SOS)
  • I tillegg til skiløyper også gang- og sykkelstier
  • Representant: Jon Andersen
  • Vara: Halvor Møllerløkken
 • Kontakt med Moelv Regnskapsbyrå (MRB)
  • Regnskap, medlemsregister, løpende rapportering
  • Ansvarlig: Vidar Braaten
  • Vara: Ingeborg Mæhlum
 • Redaksjonsråd
  • SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer. Kontakt øvrig media.
  • Ansvarlig: Jan Ove Holmen, Ingeborg Mælum, Halvor Møllerløkken og Erik Gaalaas Engsveen
 • Destinasjon Sjusjøen SA
  • Representant: Jan Ove Holmen
 • Hjemmeside / Nyhetsbrev
  • Oppdatering av hjemmeside, med input fra øvrig styre
  • Kontakt med eksternt kommunikasjonsselskap (Helli Visuell Kommunikasjon)
  • Nyhetsbrev til alle medlemmer via epost.
  • Ansvarlig: Jan Ove Holmen
  • Vara: Arild Bodahl, Tone Munz
 • Postboks
  • Ansvarlig: Ingeborg Mæhlum
 • Arkiv (Brumunddal):
  • Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
  • Ansvarlig: Ingeborg Mæhlum
 • Forskjønning av Sjusjøen:
  • Ansvarlig: Halvor Møllerløkken
  • Medansvarlige: Ingeborg Mæhlum, Petter Evensen
 • Arbeidsutvalg vedrørende utbygging av Lunkelia:
  • Jan Ove Holmen, Tone Munz, Halvor Møllerløkken (alle fra Styret).
  • Ragnar Eek, Bengt Lie Hansen (begge er medlemmer).
 • Kroksjølia:
  • Jan Ove Holen, Tone Munz, Håkon Mølsæter og Petter Stensby.