Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040

Sjusjøen Vel

|

Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040I Ringsaker kommune pågår arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og å utarbeide en langsiktig arealstrategi for ønsket utvikling fram mot 2040. Hvordan fjellområdene skal utvikles er en sentral del av dette arbeidet. Ønsker du informasjon og har synspunkter og innspill å gi om ønsket utvikling, så møt opp.

Tid og sted: Lørdag 17. september 2022 i Flerbrukshallen i Natrudstilen Tidsramme: 12.00-15.00
Ordstyrer: strategisjef Alf Thomassen

Program:

• Ringsaker Almenning ved Mathias Neraasen ønsker velkommen til fjells (5 min)
• Innledning om pågående planarbeid og mulighetene for å påvirke v/Ringsaker kommune og styringsgruppa for kommuneplanarbeidet {10 min)
• Hvordan gjøre hyttebygging mer bærekraftig? v/seniorforsker i NINA Bjørn Petter Kaltenborn • (45 min) • Hvordan ivareta natur og friluftsinteressene i fjellet? v/koordinator for Forum for Natur og
• Friluftsliv, Morten Aas (10 min)
• Kommunens perspektiv for utvikling av fjellet, om samfunnsdelen og langsiktig arealstrategi
• v/plansjef Anne G. Kittelsrud {20 min)
• Innlegg fra velforeningene v/Sidsel Nordhagen (15 min)
• Innlegg fra grunneierne i Ringsakerfjellet v/bestyrer i Pihl AS, Per Fineid (15 min)

Beinstrekk og liten pause (20 min) Innledere stiller i panel og publikum/deltakere gis mulighet for å stille spørsmål, komme med innspill og synspunkter (45 min)

Avslutning og veien videre v/ordstyrer Alf Thomassen (5 min)
Arrangør: Ringsaker kommune i samarbeid med grunneierne og velforeningene i Ringsakerfjellet.

Veilederen skal kunne brukes til å avklare spørsmål som måtte oppstå knyttet til festeforhold i Sjusjøen Vel. Det kan være forhold som er uklare ut fra festekontrakten eller som overhodet...
Velkommen til årsmøte 1. april 2023 kl 13. Årsmøtedokumentene finner du her:
Sjusjøen-fjellkirke
Dato: 25. februar 2023 Tid: kl 1200-1400 Sted: Sjusjøen fjellkirke Sjusjøen Vel har som mål å arrangere to temamøter i året – ett om våren og ett om høsten. Temamøtene...

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed til oss og vi svarer i løpet av kort tid