Veileder til festeforhold i Sjusjøen Vel

Veilederen skal kunne brukes til å avklare spørsmål som måtte oppstå knyttet til festeforhold i Sjusjøen Vel. Det kan være forhold som er uklare ut fra festekontrakten eller som overhodet ikke er regulert i festekontrakten, eller det kan være spørsmål om det som står i festekontrakten er bindende for fester.

Årsmøte 2023

Velkommen til årsmøte 1. april 2023 kl 13. Årsmøtedokumentene finner du her:

Velkommen til temamøte 1/2023

Dato: 25. februar 2023 Tid: kl 1200-1400 Sted: Sjusjøen fjellkirke Sjusjøen Vel har som mål å arrangere to temamøter i året – ett om våren og ett om høsten. Temamøtene er åpne for alle. Temaer for det første møtet: Vi sees i fjellkirken. Sjusjøen Vel

Mange ville høre grunneierne

Rundt 140 interesserte hadde møtt frem i fjellkirken da Sjusjøen Vel lørdag 1. oktober inviterte til åpent møte med våre grunneiere, Pihl AS og Brøttum Allmenning, ved henholdsvis Per Fineid og Jan Tore Hemma. Vel’ets leder, Erik Alver, orienterte innledningsvis om styrets strategiplan, og at to årlige temamøter med medlemmene, var en del av denne. […]

Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040

Åpent møte om utvikling av Ringsakerfjellet mot 2040I Ringsaker kommune pågår arbeid med å revidere kommuneplanens samfunnsdel og å utarbeide en langsiktig arealstrategi for ønsket utvikling fram mot 2040. Hvordan fjellområdene skal utvikles er en sentral del av dette arbeidet. Ønsker du informasjon og har synspunkter og innspill å gi om ønsket utvikling, så møt […]

Informasjon brøyting kommende sesong

Informasjon fra styret i Sjusjøen Vel om pris for brøyting kommende sesong Vi har alle mottatt varsel fra entreprenørene om pris for brøyting kommende sesong. For dere som har hytte i Pihl er det fortsatt Storaasen AS som brøyter og de har da som tidligere en pris for hytter utenfor bommen og en innenfor. Prisen […]

Turorientering på Sjusjøen, Nordseter og Melsjøen

Tur-orienteringen på fjellet er nå klar, konvolutter med kart er lagt ut for salg på følgende steder: Sport 1 Sjusjøen Kiwi Sjusjøen og Aktivitetssenteret på Nordseter (fra 12. juli) Det er også mulig å kjøpe enkeltkart med poster på nettstedet https://turorientering.no eller i turorienteringsappen, som kan lastes ned gratis i både App Store og Google Play. Det […]

Gudstjenester i Fjellkirken sommer – høst

Gudstjenester i Fjellkirken Der klokkeslett ikke er nevnt, betyr det gudstjeneste kl. 11.00 Søndag 17. juli Per Anders Nordengen, prest, forfatter og foredragsholder Søndag 24. juli Festgudstjeneste ved Hege Fagermoen,sogneprest i Glemmen, Fredrikstad.Jordbær på kirkebakken Søndag 31. juli Kjetil Aano, pensjonert prost.Mesnali leirsted har ansvaret for opplegget.Kirkekaffe Søndag 7. august Ole Amund Gillebo, tidl. sogneprestnå vikarprest […]