Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Vinterstemning i fjellet

Hva vil vi med Sjusjøen?

Hvordan skal dette fjellområdet utvikles og forvaltes til glede for kommende generasjoner?

De tre hyttevelene fra Mesnali til Aksjøen  inviterer til åpent informasjonsmøte i den nye flerbrukshallen på Natrudstilen fredag 21 februar kl. 15:00.

Vi kjenner alle til den kraftige veksten i bygging av hytter/leiligheter i området som de fleste i dag kaller Sjusjøen (strekningen Mesnali – Aksjøen). I tillegg kommer utbygging av infrastruktur og vinterbrøyting til allerede eksisterende hytter. Mange spør, hvor skal dette ende? Vi som bruker Sjusjøen i dag ønsker å kunne bidra og medvirke til en utvikling av Sjusjøen som kan være til glede for alle. Derfor ønsker vi å invitere til et åpent møte hvor kommunen og grunneierne vil bli sentrale innledere.

Foreløpig program

 • Velkommen. Hvorfor dette møtet,
  Leder i Sjusjøen Vel Jan Ove Holmen
 • Kommunens planer for utvikling av Sjusjøen,
  Ordfører Anita Ihle Steen
 • Slik ønsker grunneierne å forvalte dette fellesområdet,
  Daglig leder grunneier
 • Samarbeid mellom hytteeiere og kommunene i Valdres,  
  Valdres Hytteforum
 
 • Panelsamtale med innspill fra salen
 
 • Deltakere: Innledere, alle grunneiere forsterket med politikere fra Ringsaker, Kjersti Lundgård og Anne Miklavic samt representanter fra hytteeiere og andre brukere av fjellet.
 

         Ordstyrer vil være Andrea Kilen, informasjonsleder og hytteeier.

Endelig program vil publiseres i januar 2020.