Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Kroksjødemningen

Styret i Sjusjøen Vel 2018 / 2019

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2018 / 2019

Leder:
Jan Ove Holmen,mailadresse: janove@outlook.com
Nestleder:
Ingeborg Mæhlum
Kasserer:
Vidar Braaten
Sekretær:
Arild Bodahl
Styremedlemmer:
Halvor Møllerløkken
Svein Hagen
Jon Andersen
Tone Munz
Styrevaramedlemmer:
Erik Gaalaas Engesvenn
Gisle Paulsen
Kontrollkomité:
Thor Holmen (leder)
Helge Huuse
Karin Bieltvedt
Valgkomité:
Erik Engesveen (leder)
Are Langmoen
Agnete Traaseth Sætra
Vara til valgkomité:
Steinar Afseth
Erik Weisser-Svendsen
Revisor:
Svein Eriksen
Vararevisor:
Geir Kjønigsen

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2018-19

Utadrettet kontakt:
Kommune, grunneiere, velforeninger, etc.
Representant: Jan Ove Holmen
Medrepresentant: Ingeborg Mæhlum
Aktiviteter:
Diverse aktiviteter hele året, bl.a. Påskeskirenn.
Ansvarlig: Ingeborg Mæhlum
Medlemmer: Svein Hagen, Petter Evensen, Knut Jevanord (ansvarlig for påskeskirennet)
Sjusjøen og omegn skiforening (SOS):
I tillegg til skiløyper også gang- og sykkelstier.
Representant: Jon Andersen
Vara: Halvor Møllerløkken
Kontakt med Moelv Regnskapsbyrå (MRB)
Regnskap, medlemsregister, løpende rapportering.Ansvarlig: Vidar Braaten
Vara: Ingeborg Mæhlum
Redaksjonsråd:
SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer. Kontakt øvrig media.
Ansvarlig: Jan Ove Holmen
Medlemmer: Arild Bodahl, Ingeborg Mæhlum, Halvor Møllerløkken
Destinasjon Sjusjøen SA:
Representant: Jan Ove Holmen
Hjemmeside/Nyhetsbrev:
Oppdatering av hjemmeside, med input fra øvrig styre.
Kontakt med eksternt kommunikasjonsselskap
(Helli Visuell Kommunikasjon).
Nyhetsbrev til alle medlemmer via epost.
Ansvarlig: Jan Ove Holmen
Vara: Arild Bodahl, Tone Munz
Postboks:
Ansvarlig: Ingeborg Mæhlum
Arkiv (Brumunddal):
Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
Ansvarlig: Knut Jevanord
Forskjønning av Sjusjøen:
Ansvarlig: Halvor Møllerløkken
Medansvarlige: Ingeborg Mæhlum, Petter Evensen
Arbeidsutvalg vedrørende utbygging av Lunkelia:
Jan Ove Holmen, Tone Munz, Halvor Møllerløkken (alle fra Styret).
Ragnar Eek, Bengt Lie Hansen (begge er medlemmer).