Sjusjøen Fjellkirke

Vakker himmel over Sjusjøen

Sommer

Styret i Sjusjøen Vel 2020 / 2021

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2020 / 2021

Leder:
Erik Alver, mailadresse: ea@alver.as
Nestleder:
Tone Munz
Kasserer:
Kjell Sårheim
Sekretær:
Terje Hovdal
Styremedlemmer:
Halvor Kr. Møllerløkken
Svein Hagen
Erik Gaalaas Engesveen
Petter Stensby, Ullensaker
Styrevaramedlemmer:
Bjørn Dalsveen
Gisle Paulsen
Terje Antonsen
Kontrollkomité:
Egil Høyem (leder)
Steinar K. Afseth
Karin Bieltvedt
Valgkomité:
Ingeborg Mæhlum, Ringsaker
Gisle Paulsen
Ola Petter Gundersen, Elverum
Vara til valgkomité:
Ragnar Ek
Marit Holm Karlsen, Halden
Revisor:
Svein Eriksen
Vararevisor:
Geir Kjønigsen

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2019-20

Utadrettet kontakt:
Kommune, grunneiere og andre velforeninger, etc.
Erik Alver
Erik Gaalaas Engesveen
Tone Munz
Kjell Sårheim 
Aktiviteter:
Diverse aktiviteter hele året, bl.a. Påskeskirenn.
Ansvarlig: Svein Hagen
Halvor Møllerløkken, Gisle Paulsen, Ingeborg Mæhlum
Sjusjøen og omegn skiforening (SOS):
Jon Andersen
Kontakt med Moelv Regnskapsbyrå (MRB)
Regnskap, medlemsregister, løpende rapportering. Ansvarlig: Kjell Sårheim
Redaksjonsråd:
SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer.
Kontakt øvrig media:
Ansvarlig: Jan Ove Holmen
Medlemmer: Kjell Sårheim, Halvor Møllerløkken, Erik Gaalaas Engesveen
Destinasjon Sjusjøen SA:
Representant: Erik Alver
Informasjon og kommunikasjon:
Erik Gaalaas Engesveen
Marit Holm Karlsen
Terje Antonsen
Terje Hovdal
Medlemsregister, kontakt regnskapsfører og arkiv etc
Kjell Sårheim

Bjørn Dahlsveen

Kontaktgruppe som gjelder fortetting av Kroksjølia

Petter Stensby
Marit Holm Karlsen
Arkiv:
Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Prosjekter:
Bjørn Dalsveen
Arbeidsgruppe som gjelder utbygging av Lunkelia
Tone Munz
Ragnar Ek
Bengt Lie Hansen