Nysnø i fjellet

Vakker himmel over Sjusjøen

Praktfullt skue

Styret i Sjusjøen Vel 2021 / 2022

Styret, kontrollkomité, valgkomité, revisorer i Sjusjøen Vel 2021 / 2022

Leder:
Erik Alver, mailadresse: ea@alver.as
Nestleder:
Erik Gaalaas Engesveen
Kasserer:
Kjell Sårheim
Sekretær:
Terje Hovdal
Styremedlemmer:
Svein Hagen
Tone Munz
Petter Stensby
Marit Holm Karlsen
Styrevaramedlemmer:
Bjørn Dalsveen
Terje Antonsen
Kontrollkomité:
Egil Høyem (leder)
Steinar K. Afseth
Halvor Møllerløkken
Valgkomité:
Ingeborg Mæhlum, Ringsaker
Gisle Paulsen
Ola Petter Gundersen, Elverum
Vara til valgkomité:
Ragnar Ek
Revisor:
Svein Eriksen
Vararevisor:
Geir Kjønigsen

Representanter i ulike styrer, utvalg, komiteer med arbeidsoppgaver 2020-21

Utadrettet kontakt:
Kommune, grunneiere og andre velforeninger, etc.
Erik Alver
Erik Gaalaas Engesveen
Tone Munz
Kjell Sårheim 
Prosjekter:
Ansvarlig: Svein Hagen
Ingeborg Mæhlum
Bjørn Dalsveen
Terje Hovdal
Sjusjøen og omegn skiforening (SOS):
Jon Andersen
Medlemsregister, kontakt regnskapsfører:
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Redaksjonsråd:
SjusjøPosten (eies av Sjusjøen Vel); kontakt med redaksjonsansvarlig/utgiver (GD), sendes til alle medlemmer.
Kontakt øvrig media:
Ansvarlig: Erik Gaalaas Engesveen
Destinasjon Sjusjøen SA:
Representant: Erik Alver
Informasjon og kommunikasjon:
Erik Gaalaas Engesveen
Marit Holm Karlsen
Terje Antonsen
Terje Hovdal
Kontaktgruppe som gjelder fortetting av Kroksjølia:
Petter Stensby
Marit Holm Karlsen
Arkiv:
Regnskapsbilag, restopplag av Sjusjøposten, etc.
Ansvarlig: Kjell Sårheim
Arbeidsgruppe som gjelder utbygging av Lunkelia
Tone Munz
Ragnar Ek
Bengt Lie Hansen