Velkommen til temamøte 1/2023

Sjusjøen Vel

|

Dato: 25. februar 2023

Tid: kl 1200-1400

Sted: Sjusjøen fjellkirke

Sjusjøen Vel har som mål å arrangere to temamøter i året – ett om våren og ett om høsten. Temamøtene er åpne for alle.

Temaer for det første møtet:

  1. Ny hjemmeside og logo – presentasjon
  2. Tiltak for medlemsverving – informasjon
  3. Sjusjøpostens fremtid – orientering om iverksatte tiltak
  4. Veileder for praktiske spørsmål i festekontrakter
  5. Plan for dugnad i arrangementer

Vi sees i fjellkirken.

Sjusjøen Vel

Fallback-bilde
Veilederen skal kunne brukes til å avklare spørsmål som måtte oppstå knyttet til festeforhold i Sjusjøen Vel. Det kan være forhold som er uklare ut fra festekontrakten eller som overhodet...
Fallback-bilde
Velkommen til årsmøte 1. april 2023 kl 13. Årsmøtedokumentene finner du her:

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed til oss og vi svarer i løpet av kort tid